Hoppa till innehåll

Vilken kryptovaluta ska man välja?

Krypto anses av vissa ha blivit vår tids fluga, men till skillnad från många andra flugor verkar denna stanna kvar längre än förväntat. Det har kommit att bli en uppskattad investeringsform för många, och kryptovaluta är även något som folk ofta använder som betalningsmedel. I den här artikeln kommer vi att ta upp några aspekter som är bra att ha i åtanke när man ska välja kryptovaluta, samt berätta om en variant som har ”tagit steget” längre än många av de andra.

Val av krypto när man är intresserad av att börja investera

När man ska hitta bästa kryptovalutan är det bra om man lär sig hur de specifika varianterna fungerar, för att man ska kunna ta ett så bra beslut som möjligt. Det finns flera olika saker som man bör tänka på:

Vilket mål man har

Vilken slags kryptovaluta man väljer kan i många fall bero på vad ens slutliga mål är. Man kanske vill investera för att se om man kan få en värdeökning, vilket för övrigt är vårt huvudfokus med den här artikeln. Men det kan även vara så att man helt enkelt bara vill använda krypto för betalningar.

Kryptons volatilitet

Precis som när det handlar om många andra typer av investeringar är volatiliteten en faktor att räkna med när man ska investera i krypto. Volatilitet är något som både kan hjälpa och stjälpa. Det är därför en bra idé att tänka igenom huruvida man vill ha mer stabila kryptoinvesteringar, eller om man vill leva lite farligare och testa något lite mer volatilt.

Regional lagstiftning

Olika länder kan ha varierande lagstiftning när det handlar om huruvida man kan handla med krypto. Detta är något man bör undersöka om man överväger att börja. Andra aspekter som kan ha påverkan på ens ”kryptoekonomiska” situation är vilka skatteregler som gäller. Eftersom krypto är relativt nytt är det inte helt omöjligt att relaterade skatteregler kommer att revideras med tidens gång.

Hur populär den specifika kryptovalutan är

Grupptryck är oftast inte något bra, men det finns faktiskt några undantag som exempelvis när man ska välja kryptovaluta. Om en kryptovaluta har en större användarbas anses den ofta vara mer pålitlig. Bland de vanligaste hittar vi exempelvis Bitcoin, Etherum samt Binance Coin. Det finns dock en kryptovariant som inte är lika känd som heter Cardona ADA.

Vad är annorlunda med Cardano ADA?

ADA skiljer sig från många av de andra mer kända kryptovalutorna. Denna kryptovariant räknas som en tredje generationens kryptovaluta. Anledningen till att denna tredje kategori uppstod var att det ansågs föreligga ett behov av att lösa en del problem som hade uppstått inom krypto som hade att göra med exempelvis skalbarhet.

Denna tredje variant lanserades 2015 och är lite mer akademiskt färgad än dess föregångare, eftersom den först granskades av forskare för att lösa bl.a. ovan nämnda problem. Charles Hoskinson är den person som står bakom ADA, och han var tidigare även med om att lansera Etherum som är en andra generationens kryptovaluta.

Så fungerar ADA

Den algoritm som ADA använder sig av är lite mer effektiv om man exempelvis jämför med Bitcoin. Själva Bitcoin-algoritmen baseras på något som kallas för ”bevis på arbete”, vilket brukar benämnas Proof of Work (PoW). Denna algoritm används för att mäta beräkningskraft för att validera kryptoöverföringar.

ADA använder sig å andra sidan av något som kallas för bevis på insats, eller Proof of Stake (PoS). Med den här metoden måste man i stället satsa coin för att överföringarna ska valideras. PoS används dessutom för att skapa ny s.k. ”blocks” i en blockchain. En sådan metod anses vara betydligt säkrare än de tidigare.

Vad är ett ”block”?

En blockchain är en kedja av olika block där varje individuellt block innehåller:

  • En ”hash” som identifierar själva blocket
  • Information om den hash som föregående block i kedjan har
  • Transaktionsdata och relaterade tidsstämplar

Efter att ett block har lagts till i en blockchain kan det ej tas bort.

Vad är det som är så speciellt med Cardano ADA?

Det finns en hel community av forskare från olika delar av världen som samarbetar för att ADA ska kunna fungera så bra som möjligt. När det gäller de blockchain-typer som kom ut innan Cardano hade man ett större fokus på att överföringarna skulle vara så snabba som möjligt. Med ADA valde man att i stället prioritera att tekniken skulle vara baserad på vetenskapliga principer.

En annan huvudidé med Cardano var att man skulle förbättra möjligheterna för värdeöverföringar mellan olika slags blockkedjor, vilket skulle leda till att dessa processer blev smidigare än vad man sett tidigare.