Hoppa till innehåll

Proof of Stake

I världen av kryptovalutor och blockkedjor, där massor av transaktioner sker dagligen, bor också ett system vid namn proof-of-stake. Här handlar det om en verifieringsprocess som hanterar transaktioner för att sedan skapa nya block i kedjan. Det här är också något som bär namnet konsensusmekanism. Något som fungerar som en metod att verifiera ingående data i en databas och hålla den säker. När det gäller kryptovalutor är databasen blockkedjan.

Resultatet blir då att en konsensusmekanism står bakom säkerheten i blockkedjan. Här får du korfattat lära dig om hur proof-of-stake skiljer sig från proof-of-work. Utöver det förklarar vi hur proof-of-stake fungerar tillsammans med Cardano ADA.

Så fungerar proof-of-stake

Det bästa med proof-of-stake, är att det handlar om ett system som kräver mindre datorkraft för att verifiera olika block och transaktioner än vid en jämförelse med proof-of-work. Här fungerar det hela så att proof-of-work förändrar sättet olika block verifieras på genom att använda datorerna från myntägarna.

Här bli ägarna av valutan de som erbjuder den som säkerhet för möjligheten att verifiera ett block. På så sätt bli ägarna av den valuta som ska användas eller säljas de som verifierar. För att bli en erkänd del av verifieringen, måste du satsa, eller erbjuda, en specifik mängd mynt.

Så när sedan en transaktion utförs, kommer flera slumpmässigt utvalda ”validators” kontrollera transaktionen och godkänna den. Efter det kommer ett block skapas och transaktionen bli sedd som godkänd och avslutad.

Fördelar med proof-of-stake

  • Med systemet proof-of-stake (PoS) verifieras alla transaktioner av godkända ägare av valutan baserat på hur många mynt en ”validator” erbjuder.
  • Jämfört med proof-of-work, som exempelvis Bitcoin använder, är proof-of-stake ett snabbare system som kräver mindre kraft.
  • Poof-of-stake är sett som att vara säkrare och innebära en mindre risk för eventuella attacker mot nätverket.

Skillnaden mellan proof-of-stake och proof-of-work

Den stora skillnaden mellan proof-of-stake (PoS) och proof-of-work (PoW) är att den första använder utvalda miners för att verifiera transaktionerna. I övrigt finns det stora skillnader såsom att PoS är ett bättre och säkrare val.

Här handlar inte bara det om själva transaktionerna, vilka faktiskt är säkrare. Det hela handlar om något mycket större. I och med att PoS inte behöver använda lika mycket datorkraft som PoW för att verifiera. Då blir de helt enkelt ett mera miljövänligt alternativ.

Cardano och PoS

När det gäller Cardano och ADA, vilket den kryptovaluta som är kopplad till systemet heter. Då bygger det på mycket säkra PoS, och protokollet Ouroboros. Här handlar det om det första protokollet som skapats genom olika användares referenser.

Allt som allt gör det Cardano och ADA till något av det säkraste systemet inom PoS på kryptomarknaden.

Summering av proof-of-stake

För att summera proof-of-stake, är det den nya given för verifiering av transaktioner på kryptomarknaden. Till och med Ethereum har börjat använda sig av detta protokoll istället för PoW. Anledningarna till att PoS är bätrre är många.

För dig som utför transaktioner kommer allt att gå smidigare och snabbare. När det gäller alla andra, kommer PoS vara mindre energikrävande, vilket gör det till ett miljövänligt alternativ.